Лиляна Павлова изхвърли шефа на НДК Мирослав Боршош

Лиляна Павлова уволни шефа на НДК Мирослав Боршош

С протокол на едноличния собственик на капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД – министър Лиляна Павлова днес освободи от длъжност изпълнителния директор и член на борда на НДК Мирослав Брошош.